PrisarGenrelle prisar for ei hytte:

per natt

per veke

September - Mai:

kr. 990,- (min 3)søndag-fredag

kr. 5 900,-

Juni - August:                   

kr. 1090,-  (min 3)søndag-fredag

kr. 6 900,-

Andre prisar av interesse:Weekend 1:

Fredag til Søndag

kr. 2 600,-

Weekend 2:

Torsdag til Søndag

kr. 2 900,-

Haust-og vinterferie/jul/påske:

kr. 1090,- per natt

kr. 6 900,- per veke

Desse prisane får du gjennom å reservere direkte gjennom oss og ikkje Booking.com. Kontakt oss på e-post.

Tillegg (valgfritt):


Sengetøypakke med handklær:

kr. 150,- per pers

Sluttreingjering:  1 - 2  overnattingar

kr. 400,-

Sluttreingjering: 3 - 7 overnattingar

kr. 600,-

Sluttreingjering: Utover 1 veke overnatting

kr. 900,-

NB! Sengetøypakke er ikkje inkludert i prisane over. Dei nasjonale koronareglane tilseier at de må leige sengetøy hos oss. Likeins må me ta oss av sluttreingjeringa på grunn av ekstremt reinhald i tillegg til desinfisering/spriting av bordflater, handtak kranar etc.  


Gjester kan leige båt:

Leige av ein 14 fot Pioner Activ m/15hk påhengsmotor: 

Kr. 700,- per dag = 5 timar.